Vetasupra AD3 Likit

Vetasupra AD3 Likit

VİTAMİNLER: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat)

TAŞIYICILAR: Su (Su)

KULLANIM AMACI: Damızlık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda A-D-E vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş sıvı premikstir. Taşıma stresi, aşılama stresi durumlarında ve immun sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Besi karkas kalitesini, süt verimini artırmak amacıyla, yumurta kalitesini ve verimini artırmak amacıyla beslenmeye takviye olması için verilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Buzağılara; 25-30 gr. Danalara; 35-50 gr. Sığırlara; 10-20 gr. Kuzu-Oğlaklara; 10-20 gr. Koyun-Keçilere; 35-50 gr. veya 1 ton suya 500-1000 gr, Kanatlılara; 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.

DEPOLAMA ŞEKLİ: Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.