Blog

Ne İle Beslersen, Onunla Beslenirsin

WhatsApp Image 2022 10 18 at 17.28.24

Günümüzde hayvanlara “artık” haline gelmiş, bozulmuş hatta küflenmiş gıdaların yedirilmesi gibi son derece riskli bir davranış vardır. Bu…

Adım Adım İşletme Analizi

isletme analizi 2

İşletmenin kullandığı yem hammaddelerini son teknoloji labrotuvarımızda hem kimyasal teknikler ile hem NIR cihazları ile analiz…

Mısır Hasadı Vaktinde Yapılan Bir Hata Bir Yıla Mâl Olmasın

misir hasadi kapak 2

Hayvan beslemenin temelini kaliteli kaba yem oluşturur. İşletmelerde en çok kullanılan kaba yemlerden olan mısır silajında kalite …

Vitaminler

vitaminler blog 02

Vitaminler genel olarak hayvan vücudunda sentezlenemeyen, ancak yaşamsal fonksiyonların normal seyri için kaçınılmaz olarak…

Vitaminlerin Emilimi

Vitaminlerin Emilimi 02

Vitaminler emilmeden önce bazı değişikliklere uğrayarak ve belli mekanizmalar sayesinde emilirler. Ayrıca bunların eriyebilirlikleri ve…

Mineraller

Mineraller blog 02

Tüm canlılar normal yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmek için minerallere gereksinim duyarlar. Sözü edilen mineraller gerek hayvansal…

Minerallerin Sınıflandırılması
Minerallerin siniflandirilmasi blog 02

Minerallerin sınıflandırılmasına ilişkin çizelge, bu elementlerin beslenme açısından rolünün belirlenmesinde yardımcı olur. Yüksek…