Retox Power Plus

Retox Power Plus

BAĞLAYICILAR: 1g568 – Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 1m558i – Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 1g557 – Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite)

BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİLER: E1704 – Mannan (Saccharomyces Cerevisiae’nin Hücre Duvarı Ekstratı) E1704 – Glukan (Saccharomyces Cerevisiae’nin Hücre Duvarı Ekstratı)

TAŞIYICILAR: 1g568 – Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) qsp

KULLANIM AMACI: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için Klinoptilolit, Bentonit, Montmorilonite ve MOS (mannan oligo-sakkarit) bazlı bir toksin bağlayıcıdır. Güçlü bir toksin bağlayıcı özelliğine sahiptir. Bağlama özelliği mannan oligasakkaritlerle daha da artırılmıştır. Aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğünün artırılmasına yardımcı olur. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitesini artırıcı özelliğe sahiptir. İçeriğindeki Betaglukanlar ile beslenmeye ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ:1 ton yeme 1-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 30-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 1-5 kg karıştırılarak kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ: Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.