Mısır Hasadı Vaktinde Yapılan Bir Hata Bir Yıla Mâl Olmasın

Hayvan beslemenin temelini kaliteli kaba yem oluşturur. İşletmelerde en çok kullanılan kaba yemlerden olan mısır silajında kalite parametrelerinin başında Kuru Madde ve Nişasta değeri gelir. Optimum kuru madde ve nişasta değeri için hasat vakti büyük önem arz eder. Mevcut Türkiye şartlarında karşılaşılan en büyük sorunların başında silajlık mısırların biçim ve depolanmalarından kaynaklanan hatalar sonucu işletmelerin büyük zararlara uğramaları geliyor.

 

Maharet, silajlık mısırı tabandan değil yüksekten biçebilmekte ve erken biçerek yüksek tonajlı ürün elde etmekten ziyade, vaktinde biçerek kaliteli ürün elde edebilmektedir.

misir hasadi 2 2

Silajlık mısırın biçiminde, mısırın köküne yaklaşıldıkça hayvan besleme açısından kalite düşer ve hayvanlar için hastalığa yol açabilecek bakteriler oluşabilir. Bunların sonucunda küflenmeler ve zararlı toksinler üreyebilir. Diğer bir husus ise yapılan erken biçimler neticesinde düşük kuru maddeli ve düşük nişastalı silajlardır. Silajlık mısırlarda kuru madde ve nişasta optimum düzeylerde olmadığı durumlarda hayvanlara ihtiyacı olan nişasta ve kuru madde sağlanamayacağı için birim maliyetler artar ve neticesinde kârlılık azalır. Hayvanlarda silajlık mısırdan beklenilen enerjinin sağlanması için silaj yapımı sırasında biçim makinelerinin kesinlikle DANE PARÇALAYICI özelliği aktif çalışıyor olmalıdır. Parçalanmamış olan mısır danesi hayvan vücudundan sindirilmeden atılacağı için besleme açısından fayda sağlanamaz.

 

Mısırın Hasadının Kalitesi

Mısırın kaliteli silaj olabilmesi için silolandığında oksijensiz ortam meydana getirerek iyi bir fermantasyon sağlanıp uygun pH değerinde muhafaza edilmelidir. Silolama sonucu oluşabilecek ve fermantasyonu olumsuz etkileyerek meydana gelecek sorunları azaltmak için INOKULANT (Bakteri) kullanımı ihmal edilmemelidir. Tüm bu bilgiler çerçevesinde kaliteli silajlık mısır yapabilmek için BİÇİM BOYU, BİÇİM ZAMANI ve SİLOLAMA aşamalarına çok dikkat etmek gerekir.

misir hasadi kapak 2