Premiks Nedir?

Premiks Nedir?

Diğer Yazılar Premiks Nedir? Premikslerin Hayvan Beslemedeki Önemi Hayvan beslenmesinin kaliteli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde premiks kullanımı kritik bir rol oynamaktadır. Premiks nedir sorusunu kısaca, hayvanların genel beslenme gereksinimlerini...
Yalama Taşı Nedir?

Yalama Taşı Nedir?

Diğer Yazılar Yalama Taşı Nedir ve Onun Hayvancılıktaki Yeri Hayvanlarınıza yedirdiğiniz besinler, üretilecek ürünün kalitesini doğrudan etkiler. Temiz ve zengin içerikli süt ve süt ürünleri insan sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yüzden hayvanların yüksek vitamin,...
Minerallerin Sınıflandırılması

Minerallerin Sınıflandırılması

Diğer Yazılar Minerallerin Sınıflandırılması Minerallerin sınıflandırılmasına ilişkin çizelge, bu elementlerin beslenme açısından rolünün belirlenmesinde yardımcı olur. Yüksek miktarlarda ihtiyaç duyulan mineraller makro mineraller, buna karşılık düşük miktarlarda...
Mineraller ve Metabolizması

Mineraller ve Metabolizması

Diğer Yazılar Mineraller ve Metabolizması Tüm canlılar normal yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmek için minerallere gereksinim duyarlar. Sözü edilen mineraller gerek hayvansal dokularda gerekse tüm yemlerde değişik miktar ve oranlarda bulunmaktadır. Hayvan besleme...
Vitaminlerin Emilimi

Vitaminlerin Emilimi

Diğer Yazılar Vitaminlerin Emilimi Vitaminler emilmeden önce bazı değişikliklere uğrayarak ve belli mekanizmalar sayesinde emilirler. Ayrıca bunların eriyebilirlikleri ve yem içindeki kimyasal formları emilebilirliklerini büyük ölçüde etkiler. Özelikle, A, D, E ve K...
Vitaminler

Vitaminler

Diğer Yazılar Vitaminler Vitaminler genel olarak hayvan vücudunda sentezlenemeyen, ancak yaşamsal fonksiyonların normal seyri için kaçınılmaz olarak gereksinim duyulan bileşikler olup organizmada cereyan eden tüm metabolizma faaliyetleri içinde kendilerine özgü...