Amonyum Klorür
Amonyum Klorit

Amonyum Klorür

 

Kullanım Amacı: Doğum yapmış ineklerde doğum felci riskini önler. Buzağı ve kuzularda idrar yolları üriner sistemi düzenleyerek böbrek taşı oluşumunu engeller.

Kullanım Şekli: İdrar pH’sına bağlı 100-500 gr/hayvan olarak kullanılabilir.