Retox Power

Retox Power

BAĞLAYICILAR: 1g568 – Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 1m558i – Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 1g557 – Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite)

TAŞIYICILAR: 11.2.1 – Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) qsp

KULLANIM AMACI: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğü gibi sorunların engellenmesine yardımcı olur. Klinoptilolit bazlı güçlü bir toksin bağlayıcıdır. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitesini artırıcı özelliğe sahiptir.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 ton yeme 2-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 20-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 2-5 Kg karıştırılarak kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ: Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.