Retox Plus Maya

Retox Plus Maya 2

BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİLER: 1 kilogramında 3×10¹² maya hücresi bulunur. %100 saf canlı Saccharomyecess Cerevisia hücresinden oluşmuştur.

KULLANIM AMACI: Canlılık oranı yüksek bir Saccharomyecess Cerevisia Suş’u olan canlı (aktif) mayadır. Saftır ve dolgu maddesi yoktur. Canlılık oranı 3×10¹². İştah açıcı, verim artırıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyon boyunca kullanılmalıdır. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 ton yeme 1-2 kg, 1 torba yeme 50 gr. ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 3-5 gr karıştırılarak kullanılabilir. Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ: Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.