Retox Buffer
Retox Buffer

VİTAMİNLER: 3a890 – Kolin (Kolin Klorid)

MİNERALLER: 11.2.1 – Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 11.1.1 – Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat)

BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİLER: E1704 – Maya (Saccharomyeces Cerevisia)

TAŞIYICILAR: 11.4.2 – Sodyum (Sodyum BiKarbonat) qsp

Retox Buffer

KULLANIM AMACI: Yem değişikliği, yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon boyunca, yoğun besi dönemlerinde verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır. Kaybolan iştahın geri gelmesini sağlar ve yem tüketim isteğini artırır. Süt yağ oranının düşüşünü engellemeye yardımcı olur. Kuru madde alımını ve yem tüketimini artırır.

KULLANIM ŞEKLİ: 1 ton yeme 5 kg, 1 torba yeme 500 gr ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100-150 gr karıştırılarak kullanılabilir.

ÜRÜN GÜVENLİKBİLGİSİ: Büyük ve küçükbaş hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur, ancak hayvanlarda aşırı vitamin ve mineral madde yüklenmesine yol açabilecek aşımlardan sakınılması gerekir. Tarım ilaçlarından uzakta muhafaza ediniz.