Redez Asit

Redez Asit 2

ÜRÜN İÇERİĞİ: Nitrik Asit, Fosforik Asit, Boraks

KULLANMA TALİMATI: %0,5 oranında suya karıştırılarak her iki alkali uygulamadan sonra durulama gerektirir.

ÖNERİLEN KULLANMA MİKTARI: 100 litre suya %0,5 lt Redez konması yeterlidir. Bu oran en yüksek jirlilik hesap edilerek belirlenmiş olup kullanıcı tarafından yeterli temizliği sağlandığı görülürse bu oran indirilebilir. Herkesin su sertliği ve kireç oranı değişik olduğundan kullanım periyodu değilebilir. Süt sağım makinelerinde biriken süt taşları ve süt kirecinin temizliğinde kullanılır.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Cilt Aşnd. 1B H314: Ciddl cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Göz Tah. 2 319: Ciddi göz tahrişine yol açar. BHOT Tek Mrz. 3 H335 solunum yolu tahrişine yol açabilir. Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Ambalaj tamamen boşaltdıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P264: Elleçlemeden sonra cildinizi su ile iyice yıkayın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301+P330+P331:YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışmayın. P303+P361+P353 DERİ VEYA SAÇ İLE TEMAS HALİNDE: Kirlenmiş giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) P305+351+338: GÖZ TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P391: Döküntüleri toplayın. P405: Kilit altında saklayın. P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.