Coccikill

Vetasupra Coccikill 2

VİTAMİNLER: 3a710 – Vitamin K3 (Sentetik Menadion)

KOKSİDİYOTLAR: 51701 – Monensin (Monensin Sodyum)

BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİLER: 4b1872 – İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisiae)

BAĞLAYICILAR: 1g568 – Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit)

TAŞIYICILAR: 11.1.1 Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM AMACI: Etçi tavuk ve hindilerde koksiyodiyozu önlemeye yardımcı olmak için formüle edilmiş bir karışımdır.

KULLANIM ŞEKLİ: Etçi tavuk ve hindilerde 1 ton yeme 1 kg karıştırılarak kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ: Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.