BiLGi BANKASI
VİTAMİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Günümüzde vitaminlerin çoğu, kimyasal yolla sentetik olarak elde edilebilmektedir. Vitaminler esansiyel olduklarından gerek doğal, gerekse sentetik formlarının yeme katılarak kanatlılara gereksinim düzeylerinde verilmesi zorunluluğu vardır. Tiamin, piridoksin, biyotin ve folik asit, mısır ve soyaya dayalı olarak hazırlanan rasyonlarda gereksinim düzeyinde bulunur. Diğer vitaminlerin ise yemlerle dışarıdan sağlanması gerekir. Çiftlik hayvanlarında, enerji ve protein günlük gereksinmeleri kadar verildiği halde, vitaminler günlük minumum gereksinmenin çok üstünde verilmelidir. Çünkü gerek yemlerin vitamin kapsamları, gerekse hayvanların vitamin gereksinmeleri çeşitli faktörlerin (genetik, çevresel faktörler ve verim düzeyi gibi) etkisiyle büyük varyasyon göstermektedir. Ancak çiftlik hayvanlarının vitamin gereksinmelerinin minumum düzeyde karşılanmasının söz konusu olduğu durumlarda şu hususlara dikkat edilmelidir:

 


1) Vitamin D için verilen değerin geçerli olabilmesi için rasyonun Ca ve P bakımından yeterli olması gerekir.

 

2) Vtamin E gereksinmesi rasyondaki yağın miktar ve cinsine, selenyum düzeyine, antioksidan katılıp katılmadığına bağlı olarak değişir.

 

3) B grubu vitaminlerinden bazıları, diğer bazılarına duyulan gereksinmeyi azaltabilir. Örneğin folik asit ve B12 fazlalığının kolin gereksinmesini azalttığı gibi.

 

4) Yemlerde bulunan biyotinin yarayışlılığı çoğunlukla %50'den düşüktür. Çoğu yemlerin biyotin kapsamları da, örnekten örneğe büyük farklılıklar gösterebilir. Ayrıca biyotin peroksidasyon koşullarına dayanıklı değildir. Bu nedenlerle rasyonların biyotin içerikleri ayarlanırken son derece dikkatli olunması gerekir.

 

 

 

Pratik hayvan beslemede kullanılan rasyonların vitamin içerikleri veya genç ruminantların kanatlı hayvanların vitamin gereksinmelerine ilişkin saptanan değerler kaynaktan kaynağa büyük farklılıklar göstermektedir. Bunun değişik nedenleri vardır ve bunları şu şekilde
sıralamak mümkündür;

 

1) Kalıtsal Faktörler: Irk ve hatlar arasındaki farklılıklar vitamin gereksinmesini -20 düzeyinde etkiler.

 

2) Rasyon Enerji Düzeyi: Rasyonun enerji düzeyini, yüksek olması tüm vitamin gereksinmelerini -20 artırabilir.


3) Rasyon Protein Düzeyi: Rasyonun protein düzeyinin yüksek olması vitamin A ve Biyotin gereksinmelerini 1-2 kat; düşük protein ise yine vitamin A ve muhtemelen vitamin E gereksinmelerini 1 kat arttırır.


4) Çevre Sıcaklığı: Yüksek çevre sıcaklığı kanatlı hayvanlarda vitamin C sentezini düşürdüğü için hayvanların vitamin C ye olan gereksinmelerini arttırır.


5) Mikrobial Vitamin Sentezi: K vitamini ile tiamin ve piridoksin (B6) gibi bazı B grubu vitaminler sindirim sisteminde mikroorganizmalar tarafından sentezlenmekte olup bu yolla yapılan katkı %40-80'e ulaşabilir. Ancak kafes sistemi ile yapılan yetiştiricilikte hayvanlarda kaprofaj tümüyle elimine edildiği ve sindirim sisteminde sentezlenip dışkıyla ile atılan K ve B vitaminlerinden yararlanma olanağı ortadan kalktığı için bu mikroorganizma sentezinin katkısı tümüyle ortadan kalkar.

 

6) Kısmi Vitamin Sentezi: Nikotinik asit ve kolin, rasyonda bulunan başka maddelerden kısmen sentezlenebildiği için, bunlara duyulan gereksinme de rasyonun yapısına bağlı olarak azalıp çoğalabilir.


7) Vitamin Formu: Eğer yemler nikotinik asit ve pantotenik asit gibi vitaminlerin bağlı formları bakımından zenginse, bunlardan yararlanılamadiği için gereksinimler %60-80 arasında artış gösterir.

 

8) Antimetabolit Aktivite: Çiğ fasülyede bulunan bazi metabolitler vitamin E; keten tohumunda bulunanlar ise vitamin B6 gereksinmelerini %50-100 oranında artırabilir. Aynı şekilde yemlere çeşitli amaçlar için katılan veya yemlerde doğal olarak bulunan dikumarol, werfarin gibi bileşikler de vitamin K gereksinmesini 10 katına çıkartabilir.


9) İşleme Tekniği: Çeşitli işleme teknikleri de vitamin gereksinmelerini etkiler. Örneği peletleme A, D3, E, K, B1, C vitaminleri ile folasin ve pantotenik asitte -20 düzeyinde kayba yol açar. Yemlere stabilize edilmemiş yağların katılması A, D3, E ve K vitaminleri gereksinmelerini bir kat artırabilir.

 

10) Hastalık ve Stres: Capillaria bulaşması, koksidiyoz, tavuk tifosu gibi hastalıklar ve stresler A, K ve C vitaminleri ile bir çok B vitaminin gereksinimlerini 10 katına yükseltebilirler. Ensefalomalasi ve eksüdatif diyatez hastalıklarında vitamin E gereksinmesi normalin 1-4 katı arasında değişir.


11) Rasyon Ca/P Oranı: Rasyonda optimum Ca/P oranı kurulamazsa vitamin D gereksinmesi 2 katına çıkabilir.

 

12) Diğer Faktörler: Ultraviyole ışınları, gamma-radyasyon, nitritler, kerotenaz ve tiyaminaz gibi enzimler başta A, B1, B2, B6 vitaminleri olmak üzere bir çok vitaminlerle α-karotenin yıkımına yol açarak gereksinmelerin çeşitli düzeylerde artmasına yol açar. Yukarda belirtilen faktörler nedeniyle özellikle kanatlı hayvanların vitamin gereksinmeleri büyük ölçüde değişim göstermektedir. Çiftlik hayvanlarının vitamin gereksinmelerinin belirlenmesi sırasında bu faktörlerin de göz önüne alınmasında büyük fayda vardır.


REVA İLETİŞİM
+90 (332) 355 10 49
[email protected]
Vatan Sanayi Kavaf Sokak No: 47- 49 Karatay / KONYA / TÜRKİYE
VİZYON - MİSYON
Çiftlikten sofraya kaliteli ürünlerin ulaşmasına katkıda bulunmaktır. Her geçen gün gelişen ve değişen bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek kendimizi daha da geliştiriyoruz. Bu bilgiler ışığında geniş ürün yelpazemizle Türkiye ve Dünya hayvancılığının hizmetindeyiz.
HIZLI İLETİŞİM

Copyright © Reva Tarım Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti | KONYA
konya web tasarımı konya web tasarım konya düğün salonu
konya düğün salonları konya düğün salonu konya düğün salonları